Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BIOKLINIK W OPARCIU O SERWIS  INTERNETOWY Regulamin Bioklinik

Załącznik Nr. 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy