Jak pobrać w prosty sposób próbkę krwi ?

1. Umyj ręce mydłem i ciepłą wodą, a następnie wysusz je dokładnie. Wyjmij wymazówkę (wacik na rurce) ze szklanej próbówki. Przygotuj nakłuwacz. Przekręć  główkę nakłuwacza i wyjmij ją i odłóż na bok.

2. Przyłóż nakłuwacz z boku palca i energicznie naciśnij boczny przycisk.

3. Uciśnij kilkukrotnie palec obok miejsca nakłucia, a następnie trzymając wymazówkę pobierz krew na wacik znajdujący się na jej końcu. 

4. Włóż wymazówkę z pobraną próbką krwi do próbówki i zamknij ją szczelnie. Następnie podpisz próbówkę imieniem i nazwiskiem oraz wpisz datę urodzenia (karteczka na próbówce).

 4. Włóż podpisaną próbkę do otrzymanej koperty i odeślij na Nasz adres BioKlinik 04-091 Warszawa ul. Darłowska 3 lok u1